Fotbalová hřiště

Areál pro fotbal disponuje budovou se zázemím šaten a dvěma travnatými hřišti na kopanou.