Hala se připojuje na inženýrské sítě. April 12, 2018

Kolem sportovní haly nyní panuje čilý stavební ruch. Halu stavbaři totiž připojují k inženýrským sítím. Zemní plyn byl již do haly přiveden, nyní se pracuje na splaškové a dešťové kanalizaci. Následovat bude elektřina nebo optické kabely. Díky stavbě je částečně omezeno parkování před areálem Wellness Kuřim.