Sportovní hala od září 2018 Dec. 13, 2017

Zastupitelstvo schválilo zahájení stavby na konec roku 2016. Sportovci by ji tak mohli začít využívat od září 2018.

Historie příprav
1954: Zpracovány první plány na stavbu sportovní haly v Kuřimi,
2008: Zamítnutí návrhu zastupitele Davida Holmana na umístění sportovní haly ve variantě u ZŠ Jungmannova, zastupitelstvo rozhodlo o umístění v návaznosti na stávající sportovní areál stadionu (na místě stávajících zahrádek),
2009: Vybrán vítězný návrh z architektonické soutěže – řešení od CUBOID ARCHITEKTI.2011: Vznik pracovní skupiny Sportovního výboru ZM pro projekt Sportovní haly pro Kuřim.2012: Schváleno upravené zadání určující rozsah           usnesením č. 1057/2012 z 5. 4. 2012.2012/07: Vytvořena „Optimalizovaná studie“.2013: Veřejná zakázka na zpracování PD soutěžena.2013: Zahájeny dílčí změny územního plánu.2014/01: Vznik územní studie pro sportovní areál.2014/08: ZM schválilo dílčí změnu územního plánu.2014/10: Předání hotové DUR na stavební úřad.2014/11: Zahájení prací na DSP.2015/06 : Vydáno stavení povolení, zahájení prací na DPS.Dne 27.ledna 2016 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvu školství. V červnu nám bylo sděleno, že jsme dotaci  nezískali.Dne 24.6.2016 odesláno předběžné oznámení do věstníku veřejných zakázek, dále ZM 28.6.2016 schválilo odůvodnění veřejné zakázky.RM schválila 27.7.2016 zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku a zahájení zadávacího řízení, následně 28.7.2016 bylo do věstníku zasláno oznámení o zakázce. A 29.7.2016 byla vyvěšena zadávací dokumentace ve větsníku i na profilu zadavatele.Z důvodu dodatečných informací byla prodlužována lhůta pro podání nabídek s konečným termínem 20.9.2016. Proběhla tři jednání komise.Dne 6.10.2016 RM schválila uzavření smlouvy se společností  E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku v celkové hodnotě 66.688.342,- Kč bez DPH.
2009: Vybrán vítězný návrh z architektonické soutěže – řešení od CUBOID ARCHITEKTI.
2011: Vznik pracovní skupiny Sportovního výboru ZM pro projekt Sportovní haly pro Kuřim.
2012: Schváleno upravené zadání určující rozsah usnesením č. 1057/2012 z 5. 4. 2012.
2012/07: Vytvořena „Optimalizovaná studie“.
2013: Veřejná zakázka na zpracování PD soutěžena.
2013: Zahájeny dílčí změny územního plánu.
2014/01: Vznik územní studie pro sportovní areál.
2014/08: ZM schválilo dílčí změnu územního plánu.
2014/10: Předání hotové DUR na stavební úřad.
2014/11: Zahájení prací na DSP.
2015/06 : Vydáno stavení povolení, zahájení prací na DPS.
 
Dne 27.ledna 2016 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvu školství. V červnu nám bylo sděleno, že jsme dotaci  nezískali.
Dne 24.6.2016 odesláno předběžné oznámení do věstníku veřejných zakázek, dále ZM 28.6.2016 schválilo odůvodnění veřejné zakázky.
 
RM schválila 27.7.2016 zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku a zahájení zadávacího řízení, následně 28.7.2016 bylo do věstníku zasláno oznámení o zakázce. A 29.7.2016 byla vyvěšena zadávací dokumentace ve větsníku i na profilu zadavatele.
Z důvodu dodatečných informací byla prodlužována lhůta pro podání nabídek s konečným termínem 20.9.2016. Proběhla tři jednání komise.Dne 6.10.2016 RM schválila uzavření smlouvy se společností  E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku v celkové hodnotě 66.688.342,- Kč bez DPH.
 

Jak probíhaly dosavadní přípravy? 

1954: Zpracovány první plány na stavbu sportovní haly v Kuřimi,

1980: Sportovní hala v územním plánu města zakreslena v návaznosti na sportovní areál. Přednost však dostala jiná investice - stavba krytého plaveckého bazénu.

2008: Zamítnutí návrhu zastupitele Davida Holmana na umístění sportovní haly ve variantě u ZŠ Jungmannova, zastupitelstvo rozhodlo o umístění v návaznosti na stávající sportovní areál stadionu (na místě stávajících zahrádek),

2009: Vybrán vítězný návrh z architektonické soutěže – řešení od CUBOID ARCHITEKTI. Vedení města avizovalo, že stavba bude hotová do roku 2011.

2011: Vznik pracovní skupiny Sportovního výboru ZM pro projekt Sportovní haly pro Kuřim. Jejím cílem je ořezat původní projekt, který by znamenal stavbu v ceně 220 miliónů. Cílem skupiny bylo definovat menší rozsah projektu podle reálných potřeb ve městě. 

2012: Schváleno upravené zadání určující rozsah stavby usnesením č. 1057/2012 z 5. 4. 2012. Zastupitelstvo rozsah (určující rozměry stavby, počty šaten, velikost hlediště) schválilo všemi hlasy zastupitelů. 

2012/07: Vytvořena „Optimalizovaná studie“, podle které náklady stavby haly nepřesáhnou 80 miliónů.

2013: Veřejná zakázka na zpracování PD soutěžena.

2013: Zahájeny dílčí změny územního plánu.

2014/01: Vznik územní studie pro sportovní areál.

2014/08: ZM schválilo dílčí změnu územního plánu.

2014/10: Předání hotové DUR na stavební úřad.

2014/11: Zahájení prací na DSP.

2015/06: Vydáno stavební povolení, zahájení prací na DPS.

Dne 27. ledna 2016 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvu školství. V červnu nám bylo sděleno, že jsme dotaci  nezískali.

Dne 24. 6. 2016 odesláno předběžné oznámení do věstníku veřejných zakázek, dále ZM 28. 6. 2016 schválilo odůvodnění veřejné zakázky.

RM schválila 27. 7. 2016 zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku a zahájení zadávacího řízení, následně 28. 7. 2016 bylo do věstníku zasláno oznámení o zakázce.

29. 7. 2016 byla vyvěšena zadávací dokumentace ve větsníku i na profilu zadavatele. Z důvodu dodatečných informací byla prodlužována lhůta pro podání nabídek s konečným termínem 20. 9. 2016. Proběhla tři jednání komise.

Dne 6. 10. 2016 RM schválila uzavření smlouvy se společností  E.PROXIMA s.r.o. z Olomouce, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku v celkové hodnotě 66 miliónů korun, z toho samotná hala stojí 49 mil. a zbytek tvoří náklady na sítě a venkovní úpravy.