Zápasnici všech zemí, spojte se June 26, 2019

nadsázkou by takto mohl divák popsat dění v kuřimské sportovní hale v sobotu 22. června, kdy se hala zaplnila do sebe zaklesnutými zápasníky z osmi zemí.

Mezinárodní závody v zápase (volném stylu) pod názvem Velká cena Brna svedly do Kuřimi do soubojů silnou konkurenci reprezentantů z České republiky, ale také Rakouska, Slovenska, USA, Srbska, Polska nebo Maďarska. Mezi účastníky kvalitně obsazených závodů ve volném stylu byli také medailisté z kontinentálních šampionátů. Akce v Kuřimi našla slušnou diváckou kulisu i přes horké počasí. Pořadatelé z TAK Hellas Brno si chválil prostředí, které si už během předchozích měsíců si jej vyzkoušeli pro pořádání národních závodů.

Zápas ve volném stylu je úpolový sport, který tradičně má své místo mezi olympijskými sporty. Poslední československou medaili z olympiád získal v roce 1988 Jozef Lohyňa. Na rozdíl od řeckořímského zápasu může zápasník útočit na kteroukoli část soupeřova těla. Volný styl také do velké míry formoval také sportovní judo, které v kuřimské sportovní hale působí celoročně, řada technik je tak podobných. Fandové obou sportů se tak z velké části překrývají.

Velká cena města Brna je závod, který se tradičně konal v brněnských halách. Za město Kuřim panuje spokojenost, že se daří takto divácky zajímavé akce přivést právě do Kuřimi.

(text a foto: Petr Ondrášek)